Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
środa,24 lipca
Imienieny:
Kinga, Krystyna, Olga
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
O sołectwie bardzo uczenie
obrazek
Sołectwo - Jednostka pomocnicza gminy. Lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce.

Jednostki pomocnicze gminy są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (sioła, przysiółki, kolonie, okręgi). Sołectwa nie posiadają osobowości prawnej, stanowią strukturę społeczno-terytorialną, która ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych.
.Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim.
Obręb jednostki
Jednostka pomocnicza gminy może obejmować jedną miejscowość, część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być ustanowione kilka jednostek pomocniczych. Również części miast mogą stanowić jednostki pomocnicze.
Ustanowienie
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Najczęściej tworzone są: sołectwa, dzielnice i osiedla. Przeważnie sołectwa są ustanawiane na obszarach o charakterze wiejskim, a dzielnice i osiedla w miastach. Możliwość utworzenia sołectwa w mieście nie jest prawnie wykluczona, podobnie tworzenie osiedli w gminach wiejskich.
Ustanowienie jednostek pomocniczych gminy jest fakultatywne i zależy od decyzji władz lokalnych. Obszar gminy może być podzielony na jednostki pomocnicze, ale nie musi – zależy to od władz gminy i mieszkańców. W sprawach łączenia, dzielenia lub znoszenia jednostek pomocniczych rozstrzyga rada gminy.
Organy
Jednostki pomocnicze mają własne władze uchwałodawcze i wykonawcze. Rada gminy uchwala statut jednostek pomocniczych, w którym zawarte są organizacja i zadania organów, a także tryb wyborczy w jednostkach. W statucie określona jest także organizacja i zakres działania jednostek niższego rzędu wchodzących ewentualnie w ich skład.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Organem uchwałodawczym w osiedlu (dzielnicy itd.) jest rada o liczbie członków ustalonej przez statut, jednak nie więcej niż 21. Maksymalna liczba członków jednostki do 20 tys. mieszkańców wynosi 15. Zebranie wiejskie lub ogólne zebranie mieszkańców wyłania organ wykonawczy jednostki pomocniczej.
Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys bądź zarząd osiedla (dzielnicy itd.). Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej (n. p. przewodniczący rady sołeckiej) korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ